.

Skontaktuj się z nami!

Efekt
ul.Marecka 55
05-220 Zielonka

Godziny otwarcia:
Pon. - pt. - 7:00 - 18:00
Sb. - 8:00 - 14:00

Szanowni Państwo,
Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 roku, zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO).

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO informujemy, iż firma Efekt s.c siedzibą w Zielonce, 05-220 Zielonka, ul. Marecka 55 jest administratorem, czyli podmiotem decydującym  o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe. Państwa dane w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, numeru rachunku bankowego, e-maila, są wykorzystywane w celu realizacji usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz kontaktów w celu realizacji zamówień, wystawiania faktur lub zgłaszania uwag. (Art. ust.1lit.f,b,c Rodo)

Dane osobowe możemy przekazywać innemu podmiotowi wspierającymi firmę Efekt s.c w prowadzeniu działalności tj. dostawcy systemów zewnętrznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych. Zobowiązuje się do 
przechowywania danych przez okresy wskazane przepisami prawa tj. do chwili wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zamówień, składanych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej oraz  telekomunikacyjnej. W pozostałym zakresie podawanie danych jest dobrowolne.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt na: efekt@efektzielonka.pl